Lastenbaletti

Lastentanssi / Varhais- ja esibaletti

Valmentavien opintojen I vaiheessa 3–6-vuotiaat aloittavat opintonsa nk. varhais- ja esibalettitunneilla, joilla opetetaan balettitanssin keskeisiä käsitteitä, perusasentoja ja liikkeitä (mielikuvituksen avulla), joiden ymmärtäminen on välttämätöntä varsinaisen harjoittelun aloittamiseksi. 

Säännöllisessä opetuksessa edistetään juuri sillä hetkellä lapsen parhaiten kehitettävissä olevaa potentiaalia: luovuutta, fyysis-motorisia kykyjä, eläytymis- ja kuvittelukykyä ja musiikkiliikuntaa.

Nämä kaikki osa-alueet hahmottuvat konkreettisen toiminnan kautta. Harjoituksissa teoria ja käytäntö, leikki ja tosi pysyvät yhdessä.

Alkeisbaletti

Valmentavien opintojen II vaihe, joka alkaa hieman myöhemmin, 7–9-vuotiaana, sisältäen aineksia lastentanssista, mutta siinä voidaan jo alustavasti erottaa teoria ja käytäntö toisistaan. Tavoitteina on klassiselle baletille ominaiset piirteet kuten: jalkojen suora linja reidestä jalkaterään, ylevä ryhti, lumovoima ja sirous, sulavat käsiliikkeet ja keveys, jalkojen aukikierron ymmärtäminen yksilön mahdollisuuksien mukaan, musikaalisuus, rytmiikka, ketteryys ja tasapainon kehittäminen.