Näytösten merkitys

Tampereen Balettiopisto on vuodesta 1972 asti järjestänyt taiteen perusopetuksen
tanssinopiskelijoille lukuisia esiintymistilaisuuksia ja näytöksiä.


Näytösten myötä mahdollistetaan oppilaille tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti tilaisuus esiintyä,
toteuttaa itseään, mahdollistaa unelmia ja haaveita sekä oppia ymmärtämään ja käsittelemään
esiintymisen tuomia ilmiöitä kuten esiintymisjännitystä. Oppia nauttimaan esiintymisestä elämän
erilaisissa tilanteissa. Tanssi on universaali, kansainvälinen kieli


Näytökset ovat iso kulmakivi osana tanssin taiteen perusopetuksen oppimäärien opintoja.
Joulu- ja kevätnäytösten järjestämisestä kouluilla luovuttiin ja ne siirrettiin teatteritilaan jo melko
alkuvaiheessa, johtuen esiintyjien ja katsojien koulujen resursseja suuremmasta määrästä. (esim.
Kangasalan koulu:n. kaksisataa esiintyjää ja kaksinkertainen katsojamäärä - matala pieni sali, jossa
oli 7 pylvästä.)


Kaikille oppilaille on yhtä tärkeää päästä näyttämölle ja teatteriin, näyttää mitä kussakin
kasvunvaiheessa on saanut aikaan, mitä on opittu ja sisäistetty.

Oman persoonallisuuden kehittäminen, onnistumisen elämykset, itsekuri… kaikki nämä ovat
tärkeitä osatekijöitä ihmisen kasvussa.


Näytösten hinnoittelu


Koska Tampereen Balettiopiston joulu- ja kevätnäytökset eivät ole sisällöllisesti, eivätkä
järjestelyjen kannalta (mm. omat esitystilat) verrannollisia koulujen kevät- ja joulujuhliin, peritään
niistä kohtuullinen katsojamaksu, pääsylipun hinta.


Pääsylipputuloilla katetaan pieni osa esityksen järjestämiskuluista, joita ovat tilavuokra, teatterissa
olevan välttämättömän ammattihenkilökunnan palkkiot (tekniikka, siistijät, näyttämömestarit,
palohenkilökunta jne.), lavastus-, rekvisiitta- ja puvustuskulut, musiikkiäänitteet ja niiden
käyttökorvaukset, kuljetukset…


Esitys on aina taloudellinen riski: tarvike-, kuljetus- ja palkkakustannusten, sekä tilavuokrien
jatkuvasti noustessa, se on enenevässä määrin ollut tappiollista toimintaa, jota pääsylippumyynnin
lisäksi yritetään paikata mm. kahviomyynnillä.


Kiitos tuesta


Tampereen Balettiopiston järjestämistä tanssitapahtumista on iloa niin oppilaille kuin läheisille.
Nämä kaikille oppilaille tarkoitetut tapahtumat kouluttavat oppilaita esittävään taiteeseen ja niissä
oppilaiden teknistä ja taiteellista kehitystä voi seurata.


Tampereen Balettiopisto edistää ja kehittää tanssitaidetta sekä taiteellisesti, että kasvatuksellisesti –
me harjoittelemme ja opimme.


Siksi haluamme myös näyttää teille kaikille - lasten ja nuorten huoltajat, tanssitaiteen harrastajat,
ammattilaiset, ihailijat ja tukijat – mitä me osaamme.


Sen me voimme tehdä vain teidän osallistumisellanne ja tuellanne. Kiitos kaunis.


© Tampereen Balettiopisto