Nykytanssi & Modernitanssi

Alkeis-/perustaso                                                                                                                                      

Keskitytään kehittämään tanssijan sulavuutta liikkumaan tilassa, lattiaa käyttäen ja sitä hyödyntäen. Tunnilla harjoitellaan oman kehon kokonaisvaltaista käyttämistä ja pehmeyden löytämistä eri tasoissa liikkuen.             

Tunti koostuu tekniikkaharjoituksista, lyhyistä salin poikki liikkuvista sarjoista sekä loppusarjasta jossa tanssija pääsee hyödyntämään liikkeissään eri dynamiikkojen, painovoiman ja oman kehon ilmaisua. ehdään myös lattiatekniikkaa ja virtaavaa, keholle luonnollista liikettä. Etsitään uusia tapoja ja  tyylejä liikkua. Käytetään improvisaatiota itseilmaisuun ja ”uhmataan” painovoiman eri lakeja. Hyödynnetään pieniä koreografisia sarjoja.Tanssitaan paljain jaloin.

Jatkotaso / edistyneet                                                                                                                 

Näillä tasoilla keskitytään fyysisen nykytanssin liikekieleen, pudottamiseen, painovoiman tutkimiseen, lattiatekniikkaan sekä liikkeen virtaamiseen eri tasoissa. Lisäksi työskennellään liikeimprovisaation parissa ja haetaan omaa liikettä turvallisessa ilmapiirissä. Tunti muodostuu tekniikkaharjoituksista, lattianpoikki liikkuvista sarjoista sekä pidemmästä tanssisarjasta tunnin lopussa.

Modernitanssi on ilmaisevaa tanssia vastakohtana virtuoosimaiselle, pantomiimiselle tai koristeelliselle tanssille. Sillä on oma tyylinsä ja muotonsa, tekninen ja liikkeellinen lähestymistapansa, esim. Graham-, Cunningham- ja Limón-tekniikoissa on kiertyneitä ja kulmikkaita vartalon asentoja, pudotuksia ja lattialiikkeitä.

Tanssissa pyritään käyttämään keholle luonnollisia liikkeitä jotka tehdään mahdollisimman pienellä jännityksellä tai pienellä voiman käytöllä. Uhmataan painovoimaa ei-keskeisessä (off-center) tasapainossa ja pyörähdyksissä.