Säännöt

ILMOITTAUTUMINEN                                                                                                                          

Pyydämme varaamaan oppilaspaikan ennakkoon joko sähköpostitse tai puhelimitse.                      

Kaikille oppilaille jaetaan lukujärjestys, hinnasto ja ilmoittautumislomake kouluilla syyslukukauden alussa. Nämä ovat esillä myös nettisivuillamme. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittautua myös nettisivujemme kautta. Muistathan palauttaa/lähettää ilmoittautumislomakkeesi koululle viikon kuluessa aloittamisestasi, kaikki kohdat huolellisesti täytettyinä. Ilmoittautumisesi on sitova ja voimassa lukuvuoden loppuun asti, ellei varattua opintopaikkaa peruuteta ajoissa koulutussääntöjen mukaisesti.                               

Lukuvuosi:= syys- ja kevätlukukausi. Muista myös ilmoittaa muutoksista ja/tai täyttää muutoslomake AINA tietojesi muuttuessa. 

TUNTIKOKEILUT                                                                                                                                                     

Uutena oppilaana voit kokeilla yhtä (1) tuntia veloituksetta tutustuaksesi lajin sisältöön ja löytääksesi itsellesi mieluisimman vaihtoehdon. Mikäli päätät jatkaa harrastustasi kokeilukerta katsotaan ensimmäiseksi (1.) oppitunniksi eli jakso-, lukukausi- sekä tanssikorttimaksut alkavat kyseisestä oppitunnista.                                                                                                       

OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN POIKKEUSOLOISSA                                                                                        

Mikäli lähiopetusta ei voida järjestää turvallisesti, niin opetuksessa voidaan väliaikaisesti siirtyä poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin, mm. etäopetukseen.                                                                             

MAKSUISTA YLEISESTI                                                                                                                                                     

Voit valita jaksomaksun, lukukausimaksun, kertamaksun, tanssi- tai tarjouskortin.                            

Kaikki opintomaksut suoritetaan ensisijaisesti kouluilla debit-, credit- tai käteismaksuina. (Visa Electron, Visa, MasterCard, Amex) Mikäli et pääse fyysisesti paikalle, maksun voi suorittaa turvallisesti iZettle- ja/tai MobilePay-maksulinkeillä. SmartumPay käy myös.                                                                                                                                             

JAKSOMAKSU on kuukausimaksun tyyppinen maksu, joka jakaantuu 4:n viikon periodeihin. Jaksomaksu mahdollistaa sinulle lukukauden opintosuoritukset useammassa erässä. Jaksomaksut porrastuvat tunnin keston ja harjoituskertojen mukaan. Mitä useammin harjoittelet, sen edullisempaa se sinulle on. Jaksomaksut suoritetaan kouluille jokaisen jakson alussa. Jaksomaksuista ei myönnetä yhdistys- ja perhealennuksia.                                                                                            

 LUKUKAUSIMAKSU porrastuu tunnin keston ja harjoituskertojen mukaan. Mitä useammin harjoittelet, sitä edullisempaa se sinulle on. Syyslukukauden ja ja kevätlukukauden lukukausimaksut suoritetaan eräpäiviin mennessä. Lukukausimaksut sisältävät 7%:n alennuksen bruttosummista. Lukukausialennukset ovat voimassa, mikäli maksut maksetaan eräpäivään mennessä. Mikäli lukukausimaksua ei suoriteta eräpäivään mennessä, oppilas siirretään poikkeuksetta jaksomaksujärjestelmään. Huomioithan ystävällisesti, että lukukausimaksuissa ei ole palautus- eikä peruutusoikeutta kesken kuluvan lukukauden muutoin kuin loukkaantumisesta johtuvan lääkärintodistuksen perusteella. Ks. kohta ”poissaolojen korvaaminen”.   

TARJOUSTANSSIKORTIT JA 10 xn KORTIT ovat voimassa 12 viikkoa.                                                        

IRTOTUNNIT suoritetaan etukäteen ennen ko. oppituntia koululla/maksulinkillä. Katsothan ystävällisesti kaikki tarkemmat maksuja koskevat asiat hinnasto- ja tanssi-infosta. TBO:lla on oikeus maksumuutoksiin ennen seuraavan lukukauden alkua.

POISSAOLOJEN KORVAAMINEN, HYVITYKSET                                                                                                                        

Satunnaisia tai yksittäisiä poissaoloja ei hyvitetä rahassa, vaan tunnit korvataan seuraavasti: Voit korvata poissaolotuntisi kuluvan lukukauden aikana vastaavilla tai tasoasi alemman tason tunneilla joko etu- tai jälkikäteen. Poissaolot on mahdollista korvata myös toisella lajilla. (Koskee myös yleisiä pyhä- ja lomapäiviä) Pitkäaikaisten sairauspoissaolojen tai pitkäaikaisen matkan vuoksi maksumuutoksista voidaan erikseen sopia: Ota tällöin yhteyttä suoraan toimistoon puhelimitse tai kirjallisesti (sähköposti, kirje). Pitkäaikaisissa sairaustapauksessa pyydämme toimittamaan lääkärintodistuksen. HUOM! Kesken lukukauden lopettaneiden oppilasmaksuja ei palauteta. 

Tiivis- ja kesäkursseilla ei voi korvata syys- tai kevätlukukauden tunteja sekä päinvastoin.     

OPINTOJEN PERUUTUKSET                                                                                                                           

Oppilas pitää varaamaansa tuntipaikkaa hallussaan ja maksaa siitä aiheutuneet opintomaksut siihen asti, kunnes tehdään ehdottomasti kirjallinen lopettamisilmoitus Balettiopistolle 14 vrk ennen seuraavan opintojakson alkua.

KORVAUSVELVOLLISUUS                                                                                                                             

Opettajan vastuu oppilaasta rajoittuu tuntitilanteeseen.

Suosittelemme henkilökohtaista vapaa-ajanvakuutusta tapaturmasuojaa varten.             

OPPILAIDEN TIETOJEN KÄSITTELY, OIKEUDET JA YKSITYISYYDEN SUOJA                                              

TBO:n oppilaiden tietokantoja käsitellään luottamuksellisesti huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen kaikissa oppilasasioissa. Oppilaan yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojan turvaavia perusoikeuksia ei rajoiteta ilman henkilötietolaissa säädettyä perustetta. Oppilaiden tietoja säilytetään niin kauan kuin on tarkoitukseen tarpeellista, mikäli henkilötietolaki ei toisin määrää ja jollei muualla laissa toisin säädetä. Oppilaiden oikeudet: ks. Suomen henkilötietolaki. 

KÄYTTÄYTYMINEN KOULUILLA                                                                                                           

Matkapuhelimet on pidettävä kiinni / äänettömällä tuntien aikana.

Purukumit ym. syötävät eivät kuulu tunneille.

Tunneille pyydetään pukeutumaan asianmukaisesti ja ko. lajin mukaisesti.                                         

Opettajalla on oikeus kieltää oppitunnilta myöhästyneeltä oppilaalta pääsy tunnille tapaturmien välttämiseksi. Pyydämme huoltajia/saattajia noutamaan huollettavansa/saatettavansa ajoissa kouluilta. Pyydämme niin huoltajia/saattajia kuin oppilaita huomioimaan, että käytävillä ja pukuhuoneissa äänekäs keskustelu häiritsee oppimisprosessia. Tunneilla harjoittelevat oppilaat tarvitsevat täydellisen keskittymisrauhan oppimisprosessiinsa.  

TALLENTEIDEN KÄYTTÄMINEN 

TBOlla dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä. Video- ja kuvamateriaalia voidaan käyttää opetustarkoitukseen markkinointijulkaisuissa, nettisivuilla ja somessa. Mikäli et halua antaa suostumustasi kuvien käyttöön, ilmoita siitä ilmoittautumisen yhteydessä.     

YLEISTÄ

Oppitunnin pituus on 30min/45 min/50min/60 min/75 min/90 min/ 120 min sisältäen läsnäolokuittauksen. Lomista, tuntien peruutuksista (esim. juhlapyhät ym.)  infotaan kirjallisesti internet-sivuillamme ja sosiaalisessa mediassa (Facebook, Instagram, Twitter).   Minimi oppilasmäärä tunneilla on 8 henkilöä, mikä takaa tunnin säilymisen lukujärjestyksessä koko lukuvan lukuvuoden tai kauden. TBO:n koreografiat ja esitykset ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niitä saa esittää ainoastaan luvan kanssa, joka anotaan TBO:lta.

TBO pidättää oikeuden tilapäisiin ja/tai pysyviin ohjaaja- sekä tuntimuutoksiin. TBO ei vastaa pukuhuoneisiin tai näytöksiin jätetyistä tavaroista. 

                                                                                                                     © Tampereen Balettiopisto