Tanssin viisi psyykkistä merkitystä

Tanssi luovuuden kehittämisessä

Kun annamme kehomme soljua musiikin tahtiin, annamme mielemme työskennellä vapaasti.
Emme tarvitse kieltä; meidän tarvitsee vain tuntea ja ilmaista se fyysisesti kehollamme.
Tällöin spontaanius ja luovuus pääsevät valloilleen ja uusia polkuja avautuu. Löydämme
uusia vastauksia ongelmiimme ja mielemme vaeltavat uusia teitä.


Peter Lovatt, tanssin psykologian laboratorion johtaja Hertfordshiren yliopistossa, teki
tutkimuksen jossa vahvistettiin, että tanssiminen auttaa aivoja löytämään uusia ajattelutapoja
ja luomaan uusia hermoratoja.

Tanssi yhteyden saamisessa

Tanssin avulla voimme saada yhteyden sisäiseen itseemme. Tanssin kautta pystymme
ilmaisemaan tunteita, joista emme välttämättä ole edes tietoisia. Se vapauttaa meidät
kantamastamme painolastista. Se antaa meille mahdollisuuden oppia tuntemaan itsemme
erilaisen kielen kautta.


Tanssi ei kuitenkaan mahdollista ainoastaan yhteyden saamista itseensä, vaan sillä on myös
sosiaalinen puoli, joka antaa meille tilaisuuden oppia tuntemaan toisia. Se yhdistää
kaikenikäisiä ihmisiä ja antaa yhteisen kielen ihmisille kaikkialta maailmasta. Ennen kaikkea
tanssi tuo yhteen ihmisiä, joilla kaikilla on erilaiset mieltymykset ja persoonallisuudet,
yhdistäen heidät kaikki musiikin ja rytmin avulla.

Parantaa olotilaa ja itsetuntoa

Kun tanssit, mielesi on vapaa unohtamaan kaikki ongelmasi ja keskittymään vain liikkeeseen.
Tanssi vapauttaa myös dopamiinia ja serotoniinia, kemikaaleja jotka vähentävät stressiä ja
lisäävät onnentunnetta. Monet tutkimukset tukevat sitä hypoteesia, että tanssi voi lievittää
fyysistä kipua, kuten päänsärkyä ja selkäsärkyä. Se voi myös vähentää joitakin masennuksen
oireita.


Tanssin avulla voimme yhdistää kehomme, mielemme ja sielumme, parantaa yhteyttä
itseemme sekä vahvistaa itsetuntoa. Pari- tai ryhmätanssi lisää myös yhteyttä ja luottamusta
toisiin ihmisiin. Päästämällä irti estoista ja antamalla luovuuden vallita tanssilattialla
avaamme ovia sisällämme, niin että voimme rakastaa itseämme hieman enemmän.

Saa aivot ikääntymään hitaammin

M. Joe Verghesen (2003) tekemä tutkimus osoitti, että tanssi on hyväksi hermosynapseille,
hidastaen hippokampuksen tilavuuden pienenemistä, mikä on osa ikääntymistä. Se siis auttaa
suojaamaan aivoja pitkällä aikavälillä. Verghese havaitsi myös muissa tutkimuksissaan, että
tanssi stimuloi keskushermostoa ja aivotoimintaa.


Nyt kun tiedät tanssin kaikista psyykkisistä hyödyistä, nauti musiikista, vapauta mielesi ja
suojaa aivojasi ajan vaikutuksilta. Ajattele tanssia mahdollisuutena olla luova. Vapauta
jalkasi, sillä musiikki ja tanssi saavat sydämen laulamaan.


“Kansojen aidoimmat ilmaisut ovat nähtävissä niiden tanssissa ja musiikissa. Kehot eivät
koskaan valehtele.”

~ Agnes de Mille

Lähde: Tanssin viisi psyykkistä hyötyä - Mielen Ihmeet